Contactgegevens

Psychologenpraktijk van Dijken
ds. D.A. van den Boschstraat 19
3333 BB Zwijndrecht

Routebeschrijving

Telefoon: 078 6193692
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

BIG nummer: 09050056425
Kvknr.: 24459840

Therapievormen

Individuele kortdurende psychotherapie

Er kan worden gewerkt vanuit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), waarbij de therapie er op gericht is zowel verandering in de automatische gedachten(cognities) als verandering in gedrag te bewerken. CGT is voornamelijk gericht op het heden en op het doorbreken van de manier waarop in het heden klachten in stand worden gehouden. CGT is de meest onderzochte therapie en wordt dan ook vaak gezien als de standaard voor toepassing van psychotherapie. Vaak wordt CTG toegepast bij klachtgerichte problemen. Te denken valt aan concrete angst - en fobieklachten; obsessieve gedachten.

Bij meer persoonsgerichte behandeling wordt vaak gekozen voor Acceptance en Commitment Therapie (ACT). Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Er wordt geleerd u te richten op eigen gedrag dat op directe wijze is te beïnvoeden in plaats van controle te krijgen over ervaringen waarbij dat niet direct kan, zoals emoties en gedachten.  Dit verlangt een acceptatiegerichte houding en niet een controlerende die juist somber en angstig maakt. Daarmee komt er ruimte om samen te kijken naar de dingen die betekenis kunnen geven aan uw leven. Behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen die met elkaar in verband staan. Het in combinatie toepassen hiervan leidt het ultieme ACT doel:  psychische flexibiliteit.

Relatietherapie : niet vechten maar hechten

Veel relatietherapieën richten zich op verbetering van de communicatie.  Partners leren hun vaardigheid hierin te vergroten zodat ze duidelijker met elkaar kunnen omgaan. Maar het juist kunnen toepassen van communicatieregels hoeft niet te leiden tot meer verbondenheid. In mijn relatietherapie wil ik me dan ook vooral richten op het herstel van emotionele verbondenheid. Veel elementen die ik gebruik komen uit de Emotionally Focused Therapie (EFT).  Deze therapie is gebaseerd op de aloude hechtingstheorie van Bowlby: Partners hechten op dezelfde wijze aan elkaar als ouders en kinderen. Als  één van de partners die binding niet meer voelt, ontstaan gevoelens van angst, paniek,verdriet en boosheid. Volwassen partners zoeken bij elkaar verbinding, hechting en bevestiging. Ruzie wordt dan bijvoorbeeld niet vertaald als agressie waarbij mensen elkaar wegduwen, maar eerder als een soort noodkreet om contact te maken. Doel is om de hechtingsrelatie beter te maken.

Coaching

In de loop der jaren is er steeds meer vraag gekomen naar begeleiding, reflectie- en supervisiegesprekken wat betreft de kunst van leven en werken. Te denken valt aan beroepen welke een bepaalde 'eenzaamheid' met zich meebrengen als leidinggevenden; hulpverleners of zelfstandig werkenden.

De methode waarmee ik bij voorkeur werk is vanuit de narratieve benadering: Het levensverhaal van de cliënt staat centraal, van daaruit wordt gewerkt aan een achterliggend doel. In de levensloop van een mens zijn er meerdere verhaallijnen die door elkaar lopen. Sommige verhalen zijn meer bepalend dan andere, en kunnen een beperkende en negatieve invloed hebben.

Wanneer dit laatste het levensverhaal domineert dan dreigt het verleden de toekomst te worden.

Narratieve therapie kan het mogelijk maken zulke verhaallijnen te identificeren en te verrijken, zodat we  meer de regisseur van het eigen levensverhaal worden

Narratief werken valt onder de psychologie van de levenskunst. Het gaat om het behoud van zingeving en welbevinden ondanks het leed dat onvermijdelijk bij het leven hoort      

Nederlands Instituut van Psychologen

Registerpsycholoog NIP

ACBS

Lid ACBS BeNe